ዘይሓላፍነታውያን ኣባላት ኣሕዋት ጀበርቲ ካብ ዘየድሊ ዓሌታዊ ጎስጓስ ክቑጠቡ ምሕጽንታ የቕርብ

ኣብ 1960ታት ዝጀመረ ምትእኽኻብ ጉጅለ ኣሕዋት ጀበርቲ ኣብዚ ግዜዚ ኣብ 
– ባህላዊ 
– ፖለቲካዊ
– ማሕበራዊ
– ቁጠባዊ
– ማሕበራዊ መራኸቢራርን

ዝነጥፍ ሓያል ጥርናፈ ዘለዎ ጉጅለ እዩ።

እዚ ብኣሕዋት ጀበርቲ (Jebertiyyah Brotherhood) ዝምራሕን ዝጥርነፍን ጉጅለ ሃይማኖትን ፖለቲካን; ሃይማኖትን ባህልን ዝሓዋወሰ ጉጅለ እንታይነቱ ክትፈልጦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ተስፋ ይገብር ንጹርን ግሉጽን ዝኾነ ኣካይዳ ክህልዎም።

ብፍላይ ዘሰክፍ ዓሌታዊ ጎስጓሳት ብገለ ኣባላት እዚ ምንቅስቓስ ዝኾኑ ውልቀሰባት ይካየድ ስለዝኾነ ዳግመ ግምት ክገብርሉን ካብ ዓሌታዊ(Racial) ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽትታት ክቑጠቡ።

ገለ ካብቲ ብዘይሓላፍነታውያን ዝኾኑ ኣባላት ኣሕዋት ጀበርቲ ዝካየድ ዓሌታዊ ጎስጓሳት:

1。 ህዝቢ ኣገው ካብ ላስታ ዝመጹ ስደተኛታት እዮም
2。 ልዕሊ 70% ህዝቢ ከበሳ ዝኾነ ክርስትያን ካብ ትግራይን ዓዲ ኣምሓራን ኣብዚ ዝሓለፈ 150 ዓመታት ዝመጸ ስደተኛ እዩ
3。 ቀንዲ ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛራቢ ትግርኛ (without Jeberti ) እዩ
4. እዚ ሕጂ ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ናይ ትግርኛ እዩ።