Category Archives: Sovereignty

1821 – 1885: ምስፍሕፋሕ ግብጺ ናብ መሬት ኤርትራ

ካብ 1821 ክሳብ 1885ግብጺ ሰፊሕ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ የእትያ ኔራ። ድሕሪ ውድቀት ናይ Sennar Sultanate, እቲ ብከፊሉ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ንግስነት ስናር ዝነበረ ህዝቢ ቀቢላ ቢን-ዓምር ኣብ ትሕቲ እንዳ al-Mirghanni ወዲቑን እታ ቀንዲ ርእሲ ከተማኡ ከሰላ ድማ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምምሕዳር ግብጺ ወደቐት።

ድሕሪኡ ዝሰዓበ ወራራት ግብጺ ሓባብን መሬት ማርያን ባብ 1830ታት ክወድቕ እንከሎ; መሬት ቦጎስን ሰንሒትን ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ግብጺ ኣብ 1850ታት ወደቐ። ግብጺ ምስፍሕፋሕ ብምቕጻል ኣብ 1870ታት ክሳብ ከተማ ባጽዕ ብምስፍሕፋሕ ንምሉእ ሰምሃርን ምብራቓዊ ኣጻድፍ ኣከለጉዛይን ኣብ ትሕቶ ቁጽጽራ ኣእተወት። ኣብ ከበሳ ኤርትራ ቀጻሊ ወራራት እኮ እንተካየደት; ምስ ምምጻእ ሰራዊት ሃጸይ የውሃንስ ምስፍሕፋሕ ግብጻውያን ናብ መሬት ሓማሴንን ሰራየን ክዕገት ክኢሉ እዩ። ኣብ 1880ታት ድማ ግብጺ ብማህዲ ዘጋጠማ ፍጹም ስዕረት ካብ መሬት ኤርትራ ጠቕሊላ ክትወጽእ ተገዲዳ።

ቀንዲ ዕላማ ግብጺ ንምቁጽጻር መሬት ኤርትራ ድማ ካብ ሱዳን ብወደብ ባጽዕ ንግዳዊ ንጠፈታት ከተካይድ እዩ። ነዚ፡ክዉን፡ንምግባር ድማ መንገዲ ባቡር ካብ ከሰላ ክሳብ ባጽእ ዝዝርጋሕ መስመር መንገዲ ባቡር ምዝርጋሕ ውጥን ወጺኡ ኣብ ምትግባር ክበጋገስ ከሎ ብኢትዮጵያ ዘጋጠማ ሓያል ተቓውሞን ድሒሩ ድማ ኣብ ሱዳን ዘጋጠሞም ሓያል ተቓውሞ ማህዳውያን ንኤርትራ ገዲፎማ ክወጹ ተገዲዶም።

ጽልዋ ግብጺ ኣብ ኤርትራ ገና ዝቕጽል ዘሎ እዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ ግብጺ ምስ #ህግደፍ ብምትሕብባር ልክዕ ከምቲ ናይ 19 ክ/ዘ ኣብ መሬት ኤርትራ ዕቅቢ ጽልዋ ትገብር ኣላ። ክሳብ ከሰላ መሓውራ ብምስዳድ ድማ ኣብ መሬት ባርካ ህላዌኣ ኣረጋጊጻ ኣላ ክበሃል ይከኣል።

መበግሲ ማእክለነት ግንጻውያን ከሰላ ኮይኑ በቲ ኣብቲ ቦታ ዝተደኮነ ማእከነት Khatmiyyah Sufi Order ኮይኑ ብደቂ al-Mirghanni ዝምራሕ ስርዓት እዩ። እዚ ማእከል ክሳብ ባጽዕ ጨንፈራቱ ድሕሪ ምዝርጋሕ ነቲ ኣብ ባጽዕ ሰረት ዝነበሮ ማእከልነት Hanafi Mosque ብምትካእ ቀንዲ መሰረት ሃይማኖታዊ ስብከታት ከካይድ ጀሚሩ።

ጽልዋታት መግዛእቲ ግብጺ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካ ኤርትራ

ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ደንበ ተቓውሞ’ውን እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ናይ 19 ክ/ዘ ዝመሳሰል ፖለቲካዊ ምቅድዳብን ምሕዝነት ኣብ ምፍጣርን ንርከብ። ንኣብነት ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowland League) ዝያዳ በቶም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ግብጺ ዝነበሩ ደቂ ቦጎስ(ኣብ ኣውራጃ ሰንሒት ዝርከብ ብተዛረብቲ ቋንቋ ብሌን ዝተዓብለለ ሰሜናዊ ክፋል መሬት ሓልሓልን ቤጁክን) ፣ ሓባብ፣ ሳሕል፣ ሰምሃርን ባርካን ዝቖመ እዩ።

ኣብዚ 2018 ዝተመስረተ መጽናዕታዊ ጉጅለ ስኒት’ውን እንተኾነ ነቶም ኣብ 19ክ/ዘ ብግብጺ ዝድገፉ ዝነበሩ ወገናት ኣከለጉዛይ ዘረቓለለ ምትእኽኻብ እዩ።

ምርጫ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን(Ethiopian Chauvinists): ምኽባር ልዕላውነት ሀገረ ኤርትራን ኢትዮጵያን? ወይስ ምቅልጣፍ ንምስረታ ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn)

ብሰንኪ ዕንደራ ምኩሓን ኢትዮጵያውያን (Ethiopian Chauvinists)፥ ኢትዮጵያ ነተን ኣብ ዝኾነ እዋን ክምስረታ ተኽእሎ ዘለወአን ሕቡኣን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ (Ghost States of the Horn) ኣብ ምምስራት ደኣ ተቀላጥፍ ከይትህሉ ምስትብሃል የድልየና ኣሎ። እዚ ከብለኒ ዝኸኣለ ድማ ምስ ምልዕዓል ዳግመ-ኢትዮጵያውነት; ብርኡይ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ዘርኢ ካርታን ጨፈራ መንእሰያትን ተረፍ-መረፍ ስርዓተ-ደርግን ዳግማይ ይኽሰት ስለዘሎ፣ ንኤርትራ ዳግማይ ምትንካፍ ማለት ሳዕቤኑ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዕናውን እዩ ክኸውን።

ከም’ቲ ኣቦና ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣብ 1940ታት ኣብ ኣኼባ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ተረኺቡ ዝበሎ; ኤርትራ ሰላም እንተዘይረኺባ; ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተረኺቡ ማለት ዘበት እዩ። ከምኡ’ውን ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝሃቦ መጠንቀቕታ; “ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝተንከፈ ወይልኡ” ዝበሎ; ንኤርትራ ምትንካፍ ማለት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይርከብን ከምኡ ድማ እቲ ዝተንከፋ ቀሲኑ ኣይሓድርን ማለት እዩ።

ስለ’ዚ ነዞም ንኤርትራ ክጎብጥዋ ዝሓስቡ ኢትዮጵያውያን ልቦና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ይምሕጸኖም። እንተዘይኮነ ንሕና ኤርትራውያን ንልዕላውነት ሃገርና ከነውሕስ ተገዲድድና እንገብሮ ስትራተጂካዊ ቃልሲ (strategic struggle) ሳዕቤኑ መጀመርታ ዕንወት ኢትዮጵያ ከኸትል እዩ። ድሒሩ ድማ ዘይነበረ ሓደሽቲ ተርእዮታት ፖለቲካዊ ነውጺ ክፈጥር እዩ።

ሓቀኛ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ

እዚ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ብከመይ ጌትካ ናብ ምርግጋእን ሰላምን ተምጽኣ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ማንም ኢትዮጵያዊ ክኸውን ይግብኦ። ካብዚ ሓሊፎም ግና ሃገር እንዳማቶም እንተቋሚቶም ነታ ዘላ ኢትዮጵይያ ብፍጹም ክኸስርዋ ጥራሕ ዘይኮነ ገና ብሕጂ’ውን እናተመቓቐላን ኣብ ነንሕድሕደን ኲናት እናገበራን ዝነብራ ንኣሽቱ ሃገራት ምፍጣር እዩ።

ኩሉ ወዲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክፈልጦ ዘለዎ ሓቂ እንተሃልዩ ኢትዮጵያ ከም እንደገና ንኤርትራ ገጻ ትሓልም እንተሃልያ – ውጽኢቱ ሓደገኛ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ።

ንኤርትራ ምትንካፍ ማለት ተኣጒዱ ዘሎ እሳተ-ጎመራ ምኽፋት ማለት እዩ። ብሕጂ 100 ዓመት ክወስድ ዝኽእል ሕንፍሽፍሽን ኲናትን ስቅያትን ድህረትን ውን ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ፍሉይን ሓድሽን ካርታ ሰለዎ ዳግማይ ስርርዕ ክህልዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2013 ኣብ http://www.awate.com ብሓደ ካብቶም ሓያላት ግን ከኣ ንባዕሉ ሕቡእ(Ghost) ዝኽክነ ብAli Selim ዝፍለጥ ጸሓፊ(ሕጂ እኮ ብሌናይ ወዲ ከረን ከም ዝኮነ ተፈሊጡ ኣሎ) ዝተጻሕፈት article “#Ghosts_of_the_Horn” ዘርእስታ ጽሕፍቲ ንተኽእሎታት መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣሚቱ ኔሩ። ንመጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብከምዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ካርታ ኣቕሪብዎ ኣሎ።

ተኽእሎ 1

ተኽእሎ 2

ተኽእሎ 3

ንዝያዳ ነታ ጽሕፍቲ ክትትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

Ghosts Of The Horn!

ኣብዚ ጉዳይ ኣትኲረ ዝሃብክዎን ክንክተሎ ኣለና ዝብሎ ስትራተጂካዊ ሓሳብ ድማ እንሆ ብመልኮ ድምጺ ቀሪቡ ኣሎ።

1ይ ክፋል፥ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን ዳግመ-ትንሳኤ ኢትዮጵያውነትን ብኸመይ ስትራተጂ ክንቃለሶ ይግባእ?

2ይ ክፋል፥ ኢትዮጵያውያን ክፈልጥዎ ዘለዎ ሓቂ፥ ካብ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር፣ ኢትዮጵያ ፋሕ-ፋሕ ምባል ይቐልል።

ቀጥታዊ ሓድነታዊ ጻውዒት ንኹሉ ኤርትራዊ

መልእኽተይ ከንውሖ ኣይደልን። ግና ከኣ ኣብቲ ዝዕዘቦ ዘለኹ ግጉይ መንገድታት ዘተኮረ ሓድነታዊ ጻውዒት ክገብር መሪጸ። እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ዝቐንዐ ምንቅስቃሳት ዘተኮረ ኮይኑ ካብዚ ዘካይድዊ ጉጅለኣዊ ምንቅስቃስ ወጺኦም ኣብ ሓባራውን ሓድነታውን ምንቅስቃስ ንኽምለሱን ኣብቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ድማ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይኣፋላላይ ዝጥምት ኣመለኻኽታን መትከላትን ንኸማዕብሉን ጻውዒት ንምቕራብ ኣዩ።

ኣብ’ዛ ሓጻር ጽሑፍተይ ኣብተን ሃይማኖታዊ ዝንባለ ዘለወን ሲቪካውያን ማሕበራት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ጽሑፋተን ኮነ ምንቅስቓሳተን ርኡይ ዝኾነ ምምቕቓል ህዝቢ ዘርእያ እየ ከተኩር።

እቲ ብስም “ማሕበር ኣሕዋት ኣግዝያን – Aga’azian Brotherhood) ኤርትራዊ ስለዘይኮነ ኣብዚ ከእትዎ ኣይክኣልን። ማሕበር ኣግኣዝያን ንኹሉ ኤርትራ ብማዕረ ሓደገኛ ስለዝኾነ ድሮ ዓገብ ተባሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ምንቅስቃስ ውን ብወገን ኤርትራ ፈርከሽከሽ ኢሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ግና ጽቡቕ ሰረት ዝገብር ዘሎ ይመስል። እንተኾነ ካብ ትግራይ ዝመጻ ናይ ሓባር ጸላኢ ስለዝኾነ ንምምካቱ ቀሊል እዩ።

እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ብሃይማኖት ኮነ ካልእ ዓሌታዊ ኮነ ዓዳዊ ክመቓቐል ከሎ እዩ። ስለዝኾነ እየ ኣብተን ቀንዲ ርኡያት ምንቅስቃሳት በዚ ኣጋጣሚ ከተኩር መሪጸ።

1. ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ( Jebertiyyah Brothrrhood)

ኣብ ወጻኢ ሃገር ብመሪሕነት ማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ(Jebertiyyah Brotherhood) ዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣንፈት ከይኣምርሐ ነዚ ምምቕቓል ዓገብ ክንብሎን ንማሕበር ኣሕዋት ጀበርቲ ካብዚ ግጉይ መንገዲ ወዲኦም ናብቲ ቅኑዕን ሓድነታውን መንገዲ ክምለሱን በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዎ።

ሃይማኖታዊ ምምቕቓል ኤርትራውያን ኣብ 40ታት ዝፈሸለ ኮይኑ – ሕጂ ዳግማይ ብዝልዓለ ይስርሓሉ ኣሎ።

ነቲ ተዛራባይ ትግርኛ (ክርስትያን ማለት እዩ) ዝብሃል ወዲ ከበሳ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ከም ጸላኢ ተቖጺሩ ይስርሓሉ ኣሎ።

እዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ምምቕቓል (Sectarianism) ብሓብር ክንቃለሶ ድማ ግዚኡ እዩ።

2. ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders league)

ኣብ’ዚ ምምቕቓል’ውን ብኸፊሉ ማሕበር ደቂ መታሕት(Eritrean Lowlanders League) ይንቀሳቐስ እዩ። ናይ ማሕበር ደቂ መታሕት ፍሉይ ዝገብሮ ዝያዳ ናብቶም ምሁራት ደቂ ከበሳ( Eritrean Highland Elites) ዘተኮረ እዩ። እዚ’ውን ንባዕሉ ሓደገኛ ሳዕቤን እለዎ። ኣንጻር ምሁርን ደቂ-ከበሳ ምቕናዕ ማለት ነቲ ህዝቢ ርእሱ ከም ዘየቕንዕን ንዝመጾ መንግስቲ ኮነ ዓመጽ እሺ ኢሉ ዝቕበልን ግዙእ ንምግባሩ ዝቐለለ ስለዝኸውንን እዩ።

በቲ ካልእ መዳይ’ውን ኣብ መታሕት’ውን እንተኾነ ማሕበር ደቂ መታሕት ኣብቲ ብSocial Contract ዝፍለጥ ሰነዱ ነቶም ክርስትያን (Christians) ከም ውሑዳን (Minorities) እዩ ኣቐሚጥዎም ዝርከብ። እዚ ድማ ንሓደ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ዓዱን መሬቱን ከም Minority ምቕጻር ተገዛኢ ምግባሩ እዩ።

እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበር ደቂ መታሕቲ ወግዓዊ ቋንቋ “ዓረብ – Arabic” ብምባል ብወግዒ ኣቀሚጥዎ ይርከብ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣደ ቋንቋ ዝጎስን ዘይነበረ ባዕዳዊ ቋንቋ ከም ወግዓዊ ምውሳዱን እዩ። እዚ’ውን ብመሰረቱ ኣንጻር መሰረታዊ መሰል ወዲ-ሰብ( Basic human Rights) እዩ።

ስለዚ ካብዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብ ሃይማኖት ዝተሰረተ መቓቐልቲ ምንቅስቃሳት ዓገብ ክንብሎምን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበጽሐ ዘድሊ ምእራም ክግበረሉን ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ።

እዞም ኣብ ከምዚ ድሑር ግን ከኣ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ተዋፊሮም ዘለዉ ውሁዳት ድማ ብሓባር ኩላትና ኤርትራውያን ዓገብ ክንብሎም በዚ ኣጋጣሚ ይጽዎ።

ብሃይማኖት ምምቕቓል ንህዝቢ ኤርትራ ረብሓ የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ተመቓቒልና ንኽንጸንት መቀላጠፍያ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ፈታኒ ግዜ ሓድነትናን ውህደትናን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እሞ ሃየ ኩላትና ኣብ ሓደ ንመጸሉ ምጥርናፋት ነዘውተር።

ሃገርና ኣብ ቀራና መንገዲ ስለዘላ – ሓድነትና ልዕሊ ማንም ግዜ ወሳኒ እዩ። ስለዝኮነ ሽግራትና ብንጹር ኣቐሚትና ነቶም ዓገብ ዝብሃሉ ዓገብ እናበልና – ነቶም ክእረሙ ኣለዎም እንብሎም ድማ እናኣረምና ብሓባር ቃልስና ነካይድ።

Meddlers in Eritrea’s Sovereignity: Axum, Kassala and Addis Ababa

There are many Non-Eritrean Centers which have been the motivational and/or training centers of radical Brotherhood initiations with a mission that target Eritrea. Through these brotherhoods, they have maintained their impact to control Eritrea and Eritrean mindse by putting Eritrea’s sovereignity at jeopardy.

For the last 200 year, the three most important and influencial centers that have played greater role in the creation of Eritrea as a colonized state of Italy were Axum, Kassala and Addis Ababa. After the defeat of Italians, the same centers played greater role by meddling in the Eritrean popitical and armed struggle for independence.

These centers who played these meddling activities were located outside Eritrea, mainly in Sudan and Ethiopia. There were also other centers located in Egypt, Somal, Italy, Sweden, Israel, UK, USA, etc. But those which had greater impact were in Sudan and Ethiopia. These centers played crucial role by exercising their influencial power to put Eritrea within their atmosphere. These two centers are continuing to have their influence.

Although there are several other centers who share greater influence, to some extent many of them seem to respect Eritrean territorial and political sovereignity while influencing social and cultural sovereignity of Eritreans through their established centers within Eritrean sovereignity. For example, the Roman Catholic of Vatican, the Coptic Orthodox Church of Alexandria (Egypt), al-Azhar University, Mecca and Protestant church from Sweden. Other minor centers, like Jehovah, Baha’i, Pentecostal Church have also presence in Eritrea.

The three most influencial and politically active centers which have direct hegemony on Eritrean political, cultural and social sovereignity are important for studies.

For example, Axum center has an influence on the Tigray-Tigrigni ideology(greater Tigray), Kassala has influence on the Eritrean Muslim community and relationship with Sudan(Eritrean Muslim League community), and Addis Ababa have influence on One Ethiopia(Unionist) ideology.

As a liberal democrat, I do not appreciate those centers which interfer in Eritrean political sovereignity matters by influencing Eritrean political atmosphere, be it directly or indirectly. And, every Eritrean should be aware of the meddling of these religious centers to avoid unholy-mix between state and religion.

The three most important non-Eritrean centers are:

1. Saint Mary of Zion – Axum

Currently, a radical group from Eritrea and Ethiopia are working through the Agazian Brotherhood Association to promote and protect the values of Axum. Their agenda is to form a Greater Tigray state by uniting Tigray region with Eritrea, called Agazian State.

Saint Mary of Zion Church, Axum

Agazian Nation State

Although there are many conspiracies on on who is behind this brotherhood there is no doubt that elites from Tigray and guardians of the holy temple of Axum could be major driving force and backbone for this movement.

The Church of Saint Mary of Zion is historical. Its history dates back from the 19thC when Emperor Yohannes IV made his center in Axum during his reign as emperor of Ethiopia. The prostylizer of Emperor Yohannes IV’s kingdom was a Jew who was sent from UK as part of the Christian Zionism movement with an objective of creating a society that supports the creation of Israel for the Jews people by promoting the Biblical prophesy.

Next to Saint George, the Church is now the second most important church in Ethiopian Orthodox Church. Therefore, guarding this temple is an interest of all Ethiopians and Christian community of the world.

The case of Ethiopian Muslims in Axum is also another challenge this church has as it is not allowing Mosque to be built within the defined territory.

The case of Muslims in Axum is am important case for many Muslim Eritreans who expand their political activism beyond the border.

2. Khatmiyyah Mosque, Kassala

This mosque is run by al-Mirghani family who are followers of Sufi Islam. The al-Mirghani family are descendants of religious holy man who crossed the Red Sea from Hijaz Saudi Arabia to spread Islam.

As part of Islamic missionary work, a Turkistan origin religious man called Mohammed Uthman al-Mirghani al-Khatim. In 1817, he was sent by Sheikh Ahmed ibn Idris as a prostylizer of Idrisiyyah Tariqa(another Sufi order). He did not establish the Tariqah well bit he left a child born from a Sudanese woman from Dongola(North Sudan). His child, al-Hassan, became the inheritor of bloodline descendants in Africa(al-Khatim).

When Al-Hassan grew up, he became an influencial religious leader and established his center in Kassala by forming a separate Sufi Brotherhood order(Tariqah), called Khatmiyyah Order, with its distnictive characters which made it easily accepted by the locals.

Khatmiyyah Mosque, Kassala

The first Eritreans who were influenced by Khatmiyyah are the Beni-Amir of Barka. From there, the al-Mirghani family expanded their acrivity to Sahel, Semhar and seenhit. From 1821 to 1850s, many Eritreans from Senhit and Sahel were attracted to Tariqah al-Khatmiyyah leaving the Ad-Sheikh holy family of Semhar from the Hanafi Mosque.

After the death of Hassan al-Mirghani, his inheritor divided the Order into four regions, two of which are located inside Eritrea. One in Keren and the other in Massawa. The Eritrea branch expanded their activity in Eritrea by establishing religious centers and through representatives(Khalifs).

During their Italian period, they were encouraged to expand their activity in the whole territory. By establishing their center in Keren(1903), they played a major role in the expansion of Italian influence and control.

The symbiotic engagement of Italians and the al-Mirghani royal family led to greater political influence of to the Eritrean people. This gave a priveledged status Khatmiyyah Order to build their religious centers througout Eritrea.

Although their importance declined for the last 50 years(since 1969), the al-Mirghani family remained the most influencial royal families among Eritreans. They have maintained important influence in political and cultural and religious affairs. Many are still giving their teibute to the family by visiting their house found in Keren and shrines of these holy family members.

Since their establishement, their most importabt base has remained in Kassala with important branche centers that promote the same values and their activities. They are considered as the main link between Eritrean and Sudanese communities.

These days, the Khatmiyyah brotherhood is actively expanding its activity inside Eritrea. Like what the Italians did. The al-Mirghani family are encouraged by the ruling regime in Asmara as a protectorate from other Islamic sects or school of thoughts considered as a threat to its rule, especially from Salafists and Wahabists.

Since the al-Mirghani royal family are stationed in Kassala, it is hard to demarcate clearly how far they are from political influence that cpuld put Eritrean sovereignity at risk. Therefore, they are exploited by PFDJ as an indirect instrumenta for national security strategy.

There are also thousands of Eritrean refugees in and around Kassala who were exiled from their native land during rhe 30 years war with Ethiopia. They do have resentment with the regime on the way they have been treated. Thereore, these Eritreans could be victims of al-Mirghani families. Therefore, they al-Mirghani family will have difficulty to break its relationship with the ruling regime in Asmara. This leads to meddling in Eritrean sovereignity.

3. Saint George, Addis Ababa

With the help of French and English prostylizers, Saint George Church was the last templar church built as the emperal house of the Ethiopian Empire. This was done as part of the restoration of the Christian kingdom of Ethiopia that had passed serious challenges during the conquest of Ottomans in the horn of Africa and to hult the expansion of Arab nationalism.

Among the Christians, Saint George a well known Roman Soldier (4thC) sentenced for refusing to recant his Christian faith. He was venerated by “Crusaders” as a symbol of sainthood for his martyrdom.

After the death of Yohannes IV, Menelik II of Shewa became the successor. He made his center in Addis Ababa and became the emperor of Ethiopia by incorporating Axum in his empire.

King Haile Selassie continued his his center Addis Ababa by restructuring his Constitutional Order into the Emperor of Ethiopian Lion that functions under the Crown Council of Ethiopia. The guardians of the empire continued to have the title of Knight Templars, which is similar to knighthood templars.

Saint George, Addis Ababa

Although the Crown Council of Ethiopia has lost its power in 1974, the exiled Ethiopian Crown Council has continued to run its church by re-establishing itself in exile(USA). The Crown Council is now presided by King Haile Selassie’s son, Prince Ermias Haile Selassie.

The Amhara elites and the Ethiopian Orthodox Church are promoting Ethiopianism, One Ethiopia, which is considered the political ideology of the Ethiopian emperors.

The Ethiopian Crown Council and Ethiopian elites have not yet recognized Eritrean full sovreignity. At least, they are looking some sort of condederation or federation.

The PFDJ regime has recently moved towards the “One Ethiopia” ideology under the pretext of “Peace Agreement”. For many, many of the political indicators which are giving signals resemble in line to the unity Ethiopianeness.

For,example, Dictator Issaias Afewerqi has visited the cemetry of his grandfather found in Gonder, Ethiopia. By doing so, he witnessed his Ethiopianenesse by blood. Before, he gave a short but with a strong message saying, ” From now on warsds, anyone who considers Eritrean and Erhiopian people are TWO must be a naive”. This is a clear indicator where national sovreignity is put at jeopardy.

Not only this, many Ethiopian elites are openly calling the unity of Ethiopia(including Eritrea). To the least, they are demanding Assab to be part of Ethiopia.

Conclusion

To conclude, the above discussed Centers have little or no respect for Eritrean territorial unity and sovereignity. As a liberal democrat, Eritrean sovereignity is one of the nine most important principles. Therefore, it is my political mission to make sure that any force that puts Eritrean sovereignity at risk needs to be made legally accountable.