Category Archives: Political Opinion

Dr. Tedros Adhanom: In the case of Tigray Crisis is he an Opportunity or a Challenge?

ዳይረክተር ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝኾነ ትግራዋይ ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ሓደ መራሒ ንህዝቢ ትግራይ ብከመይ ይጸልዎ፧ ዘለዎ ዕድላት እንታይ እዮም፧ ብድሆታቱ ከ እንታይ ይመስሉ፧ ንኣውያት ህዝቢ ትግራይ WHO ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ንኸይህቦ ዶር ቴድሮስ ብሰንኪ መንነቱ ዕብቅፋት ድዩ ወይስ ዕድላት፧ ነዝን ካልኦት ተመሳሳለቲ ሕቶታትን ንምድህሳስ ኣብዛ ቪድዮ ቀሪበልኩም ኣለኹ እሞ ክትከታተሉ ብትሕትና ይዕድመኩም።

Subscribe like comment and share ምግባር ድማ ኣይትሕመቑ።

What is expected from the Brussels Conference?

2018 is an extremely busy year for Eritreans. The situation in Eritrea is changed from “no war – no peace”  to “no peace” situation. What is not changed is the strategy that has been used by the opposition forces who are fighting against the dictatorial regime.

After Ethiopia ended its war with Eritrea through its public declaration, Eritreans continued to live under the same brutal system of administration. No change has been done so far. More than that the peace agreement signed between Eritrea and Ethiopia is not made public, be it from Eritrean or Ethiopian side. 

In reaction to the secret agreement between the PFDJ Regime and EPRDF government of Ethiopia, thousands of Eritreans went to Geneva(31/08/2018) to denounce the secret deal and called Ethiopia to respect Eritrean sovereignty.  The day after, on 01/09/2018, a meeting was conducted in Geneva that brought about 250 Eritreans together in order to discuss how they can better be organized in order to mobilize Eritreans and fight against injustice and stand for Eritrean sovereignty. 

The meeting in Geneva was solely conducted by Eritreans themselves. No outsider was involved in any form. Individuals from different countries collaborated independently to call for a mass demonstration and attend a meeting that was meant to discuss Eritrean developments. About 13,000 Euros was raised through online campaigns to cover expenses. 

The demonstration conducted on 31/08/2018 was successful. It attracted thousands of Eritreans from different countries. The meetings that were conveyed the day after was a success despite some challenges that came from an organized sectarian and fanatic group who demanded the use of Arabic language and some other demands that that were orchestrated to destruct from the main agenda of the meetings. At the end of the meeting, a seven-member committee was elected democratically to act as a person-reference in their respective countries. 

The seven-member committee took a six months mandate to mobilize and organize Eritreans who live in their respective countries. So far, 100 days have already passed. I believe the committee is actively working on its mission.

Brussels Workshop

About 450 Eritreans are gathering in Brussels on December 13 & 14, 2018 to conduct a workshop among Eritreans who are fighting against the dictatorial regime in Asmara. No detail is made public about the conference except some information that was circulating by individuals through their Facebook postings. Individuals were invited to attend the meetings through private e-mail messages. I was one of those who received the email though no detail was provided about the event.

I preferred to decline the invitation simply because I received no details. I have read no formal information in any news outlet. In order to provoke some news, I tried to make people to be aware about the event through my facebook post published on 26/11/2018. 

I received no positive feedback. I made my mind that there was no any other information made public. It was just a general call that was circulating via facebook. 

I believe that this kind of information is not sufficient for anyone who has a genuine concern about Eritrean cause. Unless people discuss prior to their meetings openly and publically, whatever or whoever is in the meeting, it will end up without any tangible fruit. The people who attend the workshop will have no power to influence the outcome although their inputs could be incorporated in the reports that are meant mainly for the organizers. 

Europe External Policy Advisors(EEPA) and Brussels Workshop 

Europe External Policy Advisors is a group formed by European academicians who work as experts in different matters that concern Europe. One of these members, 
Miriam Van Riesen is active in Eritrean matters. Miriam Van Riesen works with many Eritrean activists who expose the atrocities of the totalitarian regime in Asmara and human rights defenders who are working to protect Eritreans from danger. 

Unlike the Geneva meetings, Brussels workshop is organized by a foreign organization. It is not made public what is the interest of Europe to organize such meetings. Neither EEPA nor any other body has so far published any information about this workshop. I am not sure if there will be any formal publications that may come after too. 

Eritreans who were expecting some news about Geneva meetings got nothing. They kept silent.

I hope EEPA or any other organization(or individual) will have the courage to make information available about the Brussels conference. Otherwise, it will be a service to European academicians than being an effort to solve propblems of the people of Eritrea who are living in misery. 

These days, the are a number of stressing issues that concern Eritreans most. Human rights, sovereignty issue(border demarcation), removing the dictator, Eritreans in Libya, secret agreements between Eritrea and Ethiopia, Eritreans in Europe who are left without protection and some who are waiting forced deportation, etc, are some of the key topics that need urgent discussions. I hope Brussels will discuss these issues seriously and present their resolutions/statements/recommendations to the wider public. 

Jelal Yassin ABERRA – እቲ ክኢላ ማሕበራዊ ምህንድስናን ቃልሱ ንምምስራት ማእከልነት ጀበርትን(Jabartiyyah Order)

Jelal Yassin Aberra – እቲ ዕሉል ተቓላሳይ ንመንነት ጀበርቲ ቀስ ብቐስ መንነትን ክብርታትን ካልኦት ህዝቢ ኤርትራ እናጥፍአ ሓድሽ መንነት ጀበርቲ ከጸባብቕን ክኹልዕን ዝውዕል ናይ ዘመና ተበላጺ ፖለቲከኛ – ሓደ ብሓደ ነቶም ክሕይሉኒ እዮም ዝብሎም ኣብ ትሕቲኡ ከም ዝሑቆፉ ይገብር። ንኣብነት ከም በዓል ዶር. መሓመድ ኬር ዑመር – ካብ ባርካ፣ ተስፋይ ተምነዎ – ካብ ሓማሴን፣ ወዲ ፍሊፖን ካልኦት ውልቀሰባት ይኹኑ ውድባት ሓደ ብሓደ እናወሓጠ ንቃልሱ ብዘይ ተጻብኦ ዕዉት ንክከውን ዝቃለስ ዘሎ ምሁርን በሊሕን ፖለቲከኛ ዘመና እዩ። ብዙሓት ውን በቲ ንሱ ዝኽተሎ ጥበብ ሰዲዕም ዕላማ ጀላል ያሲንን ብጾትን ኣብ ምትግባር ብዘይ ተጻብኦ ክዉን ንምግባር ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ።

Jelal Yassin ABERRA and his subordinates

Jelal Yassin ABERRA ናይ Social Anthropology ምሁር ኮይኑ ሳልሳይ ወለዶ ካብ Hagos ABERRA – ወኪል ማሕበር Khatmiyyah ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ግዜዚ ድማ ብስም መሰል ብሄር ጀበርቲ እናተንቀሳቐሰ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ማእከልነት ጀበርቲ (Jebertiyyah Order) ንምትካል ይሰርሕ ኣሎ።

ማእከልነት ክበሃል ከሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ደቂ al-Mirghani ኣብ ከሰላ ዘሎ ሃይማኖታዊ ዝሰረቱ ቅዉም ማእከል ኮይኑ ኣብታ ሃገር ድማ ሱር ተኺሉ ንዝሰፍሐ ዕላማታቱ ይንቀሳቐስ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ነቲ ዝጸንሐ ሕብረተ-ሰብ እናወሓጠ ብካልእ ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ኣብ ምትካእን ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት ድማ ብፍጹም ዘይነበረ ሓድሽ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ (Jabartiyyah) ክትካእ ይከኣል።

እዚ ዝኾነሉ ድማ እቲ ዝነበረ ሕብረትሰብ ብዝተፈላለየ እናደኸመን እናጸነተን ስለዝኸይድ ክብርታቱን ባህሉን በቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ እናተሰርቀን እናተለወጠን ቀስ ብቐስ ይቕህም። እዚ ማለት ግና እቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ ይጸንት ማለት ዘይኮነስ ናብቲ ሓድሽ መንነት እናረዓመ ስለዝኸይድ መንነቱ ይቕይር። ዝነበረ ታሪኹ ድማ ይርሳዕ። ብፍላይ እቲ ዝነበረ ባህልን ክብርን ኣምጻር እቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ከም ሓደ ፍንፉን ተቖጺሩ ክጉሓፍ ከም ዘለዎ ይግበር። እዚ ኣብ Social Evolution (Social Anthropology) ኣዝዩ ረቂቕ ዓውደ ፍልጠት ኮይኑ ምስዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝቕለስ ዘሎ ቃልሲ መንነት ብሄረ ጀበርቲ ብዙሕ ዘመሳስሎ ኣገባባት ኣለዎ።

ንጀላል ያሲን ኣበራ ኣቦሓግኡ(Grand father) ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ወኪል Khatmiyyah Order) ኣብ ከበሳ ኤርትራ ኮይኑ ምስቶም ኣብ ከሰላ ዝማእከሎም መራሕቲ ሃይማኖት ደቂ al-Mirghani ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮ ኮይኑ ከም ወኪል ኣብ ኣስመራ ሓያል ምንቅስቓስ ኣሕዋት ኻትምያ መስሪቱ። ንሱ ዝመስረቶ ጨንፈር ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣስመራን ካልኦት ኣብ ከበሳ ዝርከባ ከተማታት(ብፍላይ ኣብ ሰራየ) ስሩዕ ስርሐን ይቕጽላ አለዋ።

Grand Mosque of Khatmiyyah Order፡ Kassala, Sudan

እቲ ብኣበራ ሓጎስ ዝጀመረ ምንቅስቃስ ድማ እንሆ ሕጂ ናብ ሳልሳይ ወለዶ ሰጊሩ ኣብ Norway ከም ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ወዲ ወዱ ንABERRA HAGOS ዝኾነ Jalal Yassin ABERRA ይቕጽል ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ እንተሃልዩ ጨንፈር ኻትምያ ዘይኮነስ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center) ኣብ ኤርትራ ንምትካል ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምንቅስቃሳት ዝተሰነየ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ቃልሲ ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ድማ ብስም መሰል መንነት ብሄረ ጀበርቲ ዝንቀሳቐስ ግን ከኣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረትሰብ ግቡእ ክብሪ ዘይህብ ምንቅስቓሳት ጽባሕ ውን ዘይተደልየ ነውጽታት ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈጥር ይኽእል እዩ።

ቀዋሚ ሕብረተሰብ ዝበሃል የሎን። Social evolution ኩሉ ግዜ ምስ ሃለወ እዩ። ነገር ግና ኣብ ፖለቲካዊ ነውጽታት ተሓቢእካ ዝግበር ሽርሕታት እንትርፎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣዎንታዊ ፍልቀት( Positive Evolution) ከኸትል ኣይክእልን እዩ።

ብፍላይ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ እናወንጀልካን እናኣጸለምካን(ንኣብነት ነቲ ትግርኛ ዝዛረብ ክርስትያናዊ ወገን ኤርትራ) ዝግበር ምስፍሕፋሕ ነቲ ባህርያዊ ዝኾነ evolution ጨውዩ – systematic and direct elimination of societies and social values የኸትል እሞ መልክዕ ናይ መግዛእቲ ይሕዝ። ብፍላይ እዚ ዕላማ’ዚ ብፖለቲካዊ ስልጣን ክጭበጥ ምስ ዝሕሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ይህልዎ።

ወላ’ኳ Jelal Yassin ABERRA ዝገብሮ ዘሎ ረቂቕ ኲናት ውልቃዊ ክበሃል እንተኸኣለ እቶም ጎኑ ጎኑ ዝንቀሳቐሱ ውልቀ ሰባት(ንኣብነት Dr. Mustafa Lysedie) ማሕበራት(ማሕበረ ኮም ጀበርቲ) ፖለቲካዊ ውድባት(Al-Nahda Party) ወዘተ ብመሰረቱ እቲ ብኣበራ ሓጎስን ደቁን ዝጀመረ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቃልሲ ንምቕጻልን ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕን እዩ። እዚ ድማ ብስም ብሄረ ጀበርቲ ጉልባብ ተጠቒምካ ማእከልነት ጀበርቲ(Jabartiyyah Center/Order) ንምምስራት እዩ። እዚ ማእከል ድማ ቀንዲ ሕመረቱ ሃይማኖት እስልምና ኮይኑ ንመንነትን ማሕበራዊ ክብርታት(Identity and Social Values) ሕብረተሰብ ጀበርቲ ዝቕልስ ዝዓለመ ማእከልነት ምቛም ማለት እዩ።

እዚ ምምስራት ማእከልነት ብቅንዕናን ግሉጽን ምስ ዝስራሕን ዝህነጽን ጸገም ዝፈጥር ኣይኮነን። ድሮ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ማእከላት ነናተን መንነትን ክብርታትን ዘለወን ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራ’ውን ዓቢ ጽልዋ ዘለወን ብዙሓት እየን። እዘን ማእከላት ሃይማኖታውን ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ወዘተ ክኾና ይኽእላ።

ንኣብነት ናይ Orthodox ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ካቶሊክ ዝተፈላለየ ማእከልነት ኣሎ። ናይ ምስልምና ዝተፈላለየ ማእከልነት (ብፍላይ ናይ Sunnah Islam) ወዘተ።

ማእከላት ንምቛም ናብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ሸንኮለል ምኻድ ኣየድልን እዩ። ብፍላይ ንከማኻ ማእከልነት ዘልዎ እናጸለምካ ወይ ክብሪ ከይሃብካ ማእከልነት ክትፈጥር ምጽዓር ብፍጹም ቅኑዕ ኣይኮነን።

ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ብJelal Yassin ABERRA ዝምራሕ ቃልሲ ማሕበር ጀበርቲ(Jabartiyyah Order) ከስተውዕለሉን ካብ ዘየድሊ ምርጻም ወጺኡ ብፍልጠን ንቕሓትን መሰል ኩሉ ኤርትራውን ክብርታት ኤርትራውን ዝኽበረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ሓቢሩ ክቃለስ ይግባእ።፡

ኣብ’ዚ ግዚ’ዚ ኤርትራዊ ማእከልነት (Eritrean Order) የብልናን። ማእከልነት ኤርትራ ከይ ተኸልካ ካልኦት ንኣሽቱ ማእከላት ኣብ ምምስራት ዝግበር ቃልሲ ድማ ኮንቱ ድኻምን ፍሽለትን እዩ ዘስዕብ። እንሆ’ውን ኣብ’ዚ 27 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ማእከልነት ስለዝተረፈ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ፋሕ ይብል ኣሎ።

ኣነ ከም ኤርትራዊ ዕላማይ ማእከልነት ኤርትራውያን(The New Eritrean Order) ንምምስራት እዩ። ነዚ ማእከልነት ክውን ከይከውን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ድማ ብዝከኣለኒ ኣብ ምልላይን ብዛዕብኦም ናብ ህዝቢ ምቅላዕን ይንቀሳቐስ ኣለኹ።ሓደካብዚ ምንቅሳቕሳተይ ድማ ከም በዓል Jelal Yassin ABERRA ዝገብርዎ ዓይነት ቃልሲ ህዝቢ ንኽፈልጦም ምግባር እዩ። ህዝቢ ፈሊጡ ድማ ከከም ኣድላይነቱ ድማ ክግምግምን ይሕግዝ።

3ይ ገጽ ህግሓኤ ብስም ደለይቲ ፍትሒ? ወዲ ካርነሽም Michael Anday Kidane ብጾትካን – ንዑ ደኣ ኣብ ልብኹም ተመልሱ

ብዕለት 25/11/2018 ሓደ ሓድሽ ኣርማ ኣብዚ ገጻት facebook ክቀላቐል ውዒሉ። ብወገነይ እዛ ብደም ንጹሃን ዝጨቀወት ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ተሰቒላ ተንበልብል ዘላ ባንዴራ ህግደፍ ምቅልቓል ምስ ኣብዝሐት ብምግራም ክከታተል ድሕሪ ምውዓል ናብ ናይ ሓደ ዝፈልጦ ዓርከይ ገጽ መጽሓፍ(facebook) ዘወር ብምባል ከምታ ኣብ ፈቐድኡ ገጽ መጽሓፍ የዕሩኽተይ ዝገብራ ኣመለይ እዋእ ናይ ደሓን ዲኹም ደኣ ህግሓኤ ክትመልሱና ትመስሉ ኢለ ከምቲ ወትሩ ቶኽታዂ (provocative) ጽሑፈይ ፈይ ኣቢለ። ካብ ዝፈራሕክዎ ኣይወጻእኩን – እወ ንሕና ናይ ኣቦታትና ህዝባዊ ግንባር(EPLF) ወረስቲ ኢና ብምባል ድፍረት ዝመልኦ ቃላት ደርብዮምለይ።

ብምስትንታን ድማ EPLF 3? ብምባል ኣብቲ ናተይ ገጽ መጽሓፍ ነታ ኣርማ ስሒበ ለጢፈያ። ብዝገደደ ድማ ሓደ ካልእ ሓውና ካብ ሓማሴን ወዲ ካርነሽ – እወ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ብምባል ብተወሳኺ ኣረጋጊጹለይ። ስለዚ እንበኣር ንጽባሕ’ውን ዳግማይ EPLF ከይፍጠር እሞ ንህዝቢ ከምቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ከይደግም ዓገብ ክብል በዛ ሓጻር ጽሑፍተይ ወሲነ።

ኣብዚ ቀረባ መዓልታት እንሆ 3ይ ገጽ ደቂ ንሕናን ዕላማናን ካብ ካርነሽም ነቒሎም ዘለዉ ድማ ይመስሉ። ብርግጽ ድማ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ይብሉ ኣለዉ።

ሓደ ካብቲ ምኽንያታዊ ሸፈነ ዝጥቀምሉ ዝመስሉ ድማ ንሕና ህግደፍ ኣይኮናን እንታይ ደኣ ህዝባዊ ግንባር ኢና ዝብል እዩ። ህዝባዊ ግንባር ድማ ብንሕናን ዕላማናን ዝምራሕ ዝነበረ ንክርስትያን ደቂ ከበሳ ዘማእከለ ውድባዊ ቅርጺ ዝነበሮ ብምንባሩ እዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምምስራቱ(ኣብ 1969 ካብ ቅያዳ ኣልዓማ ዝተፈንጨለላ) ንርእዮ ዘለና ኩሎም ሽፋናቱ ምስ ተቐርፈ ጥራሕ ዝባኑ ኮይኑ ከምታ ንሕናን ዕላማናን ዝሓንጸጸቶ ኣባላቱ ንግዳም ተቓሊኦም ይርከቡ። ከም ዝኣረገ ተባዕታይ ደርሆ ድማ ቆርቦቶም ብንፋስ ይውቃዕ ኣሎ።

ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ዝብሉ ብስም ደለይቲ ፍትሒ ዝንቀሳቐሱ ክትርኢ ከለኻ ዘሰክፍ ጥራሕ ዘይኮነ ገና እቲ ቃልሲ ነዊሕን መሪርን እዩ ዝመስል።

ህዝቢ ብስቪላዊ ማሕበራት ይጥርነፍ ደቂ ካርነሽም ከኣ “ግንባር ደቀ-ባት” ኢሎም ሳልሳይ ገጽ ንሕናን ዕላማናን – “ንሕና ክርስትያን ደቂ ከበሳ” ይቀላቐሉ ኣለዉ እሞ ንዑ ደኣ ኣብ ልብኹም ተመለሱ ንበል። ኣቦታቶም ተጋግዮም ሕጂ ከኣ ንሶም ዳግማይ ክጋገዩ ኣይግድን እሞ ከኣ ኣብ ቅድሚ ዓይንና።

ከም ኤርትራዊ ሊበራል ዴሞክራት ምምስራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይኹን ውድባት ብመትከል ዝድገፍ ከም ዝኾንኩ ኣናኣረጋገጽኩ ነገር ግና ታሪኽ ኣይርስዕን። ህዝባዊ ግንባር ሓርኔት ኤርትራ ወላ እኮ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መወዳእታኡ እንተኣብጽሖ ብ “ማኒፌስቶ ንሕናን ዕላማና” ይምራሕ ስለዝነበረ ኣብ መወዳእታኡስ ነቲ ብኽንደይ መስዋእቲ ዝተረኽበ ናጽነት ብውሑዳን ክመርሖን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከሳቕዮን ከሳድዶን እዩ ተራእዪ። እንሆ ድማ ኣብዚ 27 ዓመታይ እንትርፎ ስቅያትን ሞትን ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ወላ ሓንቲ ምዕባለ ዘይተራእየላ ብድኽነት 1ይቲ ካብ ዓለም ኮይና ኣብ ጸልማት እትነብር ሃገር ኮይና ትርከብ።

ስለዚ ኣብዚ ግዜዚ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ኢሉ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ጥዕና ዘይኮነስ ዳግማይ ስቅያት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ብዓቢኡ ዝቕጀለካ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንወዲ ካርነሽም ሓማሴናይ ምክኤል ዓንዳይን ብጾትን ናብ ልብኹም ተመለሱ ይብል። ስምን ኣርማን ህዝባዊ ግንባር ሒዝካ ንቃልሲ ድሉው ኣለኹ ምባል ፈጺሙ ናይ ጥዕና ኣይኮነን።

10 Most Prominent Religious Centers that have existence in Eritrean Sovereign Land

Religion plays a central role in social, cultural, economic and to a greater extent political views of a society. Therefore, it is important to have knowledge about religious institutions and centers that have influence in Eritrea.

Eritrea has no not yet developed an independent and sovereign religious center that was born in Eritrea. All of the existing religious centers are imported from different parts of the world. This makes Eritrea strongly connected with the origin of these religious centers.

As a liberal democrat, I am for the separation of state and religion and religious institutions. It is one of the basic and important principle that the right to belief or worship is central of my political and human rights advocacy. Therefore, I have full respect on the autonomy and freedom of any religious institutions to run their stated affairs without themselves meddling in state affairs.

However, as far as the institutions are operating in Eritrea, they have an obligation to respect sovereignity of the country and respect rule of law without losing their autonomy and links with the outside world in which they are networked with. By doing so respect and security of all institutions can be guaranted.

Any religion or religious institution that organizes events is better if it registers under the country registration code without losing its right freedom as a by sovereign and autonomyous institution. By doing so, it can receive Constitutional protection guaranted within the sovereign and independent country.

It is within the above general understanding and opinion that I have tried to list the most prominent religious institiona which are operating in the PFDJ controlled Eritrea, both public(recognized) or underground(unrecognized). All of them have direct or link with the country of origin.

Under the PFDJ controlled Eritrea, only four religions or religious denominations are recognized. These are the Orthodox Church of Eritrea, Catholic Church, Islam(Sunnah) and Evangelical Church. Outside these four, any other religious institution is banned. Most of them are closed and their members are subjected to persecution, prison, exile, forced conversion, etc.

Four of the recognized religious leaders with the UN General Secretary, Kofi Anan

Some of the the most influencial religions that have influence in the life of Eritrean citizens are:

1. Coptic Orthodox Church of Alexandria, Egypt

2. Al-Azhar Mosque, Egypt

3. Grand Mosque of Mecca, Saudi Arabia

4. Roman Catholic Church, Vatican(Rome)

5. Evangelical Church, Sweden

6. Jehovah Witness – USA

7. Pentecostal Church – USA

8. Baha’i Center, Iran/Israel

9. Asmara Jews Synagogue, Israel

Jews Synagogue in Asmara

10. Jerusalem, equally important for all Chriatians and Muslims, Israel

Note: the list includes only those religious centers which have strong presence in Eritrea. It is not complete, and it does not serve any outside the reasons mentioned above. If you know more

Is the Eritrean Orthodox Church heading to the footsteps of Biblical Babylon?

For the last 27 years, Eritrean Orthodox Church has expanded rapidly in the world with the help of immigrants. However, the PFDJ controls most of the Church day-to-day activities through its agents.

These Agents are trained Political Cadres who work under the cover of priesthood, deacons and Sunday Bible Teachers and Activity organizers.

Although the Church followers are political refugees, in most cases they have no other alternative but attend church centers managed by these PFDJ sponsored agents. Bevause of this, there are occasional conflicts inside the churches.

The video below is a scenario happened in Milan, Italy. The people are chasing out the PFDJ Agent Priests from the church. It is sad to see the conflict between the people and the ruling regime members in the side the church.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558203731296529&id=100013207215946

This is the beginning of the greater to come civil unrest in Eritrea. I call all Eritreans and other concerned international bodies to do thorough studies in order to find reconciliatory solutions before it becomes too late. Otherwise, there will be another Babylon phenomenon in Church.

In this video below, the General Secretary of the Eritrean Orthodox Church Synods, Abune Lucas has accused Eritrean Patriarch Abune Antonios as one who did traison by following other dogmas which is not accepted by the Church.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2202618523341443&id=100007799504322

Patriarch Antonios was elected as head of the Eritrean Orthodox Church and within a short time in service, he was forced to be removed from his post and put in prison since 2006. Today, he is under house arrest, making it almost 13 years.

Although the Orthodox Church has appointed other Partiarch and continued to do so until the death if the third Patriarch in 2014, the action of removing Patriarch Antonios from his position is unlawful. It has received strong condemnation by sister Oriental Orthodox churches.

The damage to the Orthodox Church is quite visible. Now, the Church has two different administration systems working inside and outside Eritrea.

The one which is working inside Eritrea is controlled by PFDJ. It has become an instrument in the sustainability of PFDJ dictatorial regime.

Outside Eritrea, the Church is further divided into those who oppose the regime but who believe in the oneness of the Church, and other USA based Eritrean Orthodox Church headed by Abune Merkorios which opposes any political meddling in Church affairs.

The combined effect of meddling Church and politics has produced a great damage to the once united and strong Eritrean Orthodox church.

Note: the cover photo shows the most notorious and main agent of PFDJ inside the Church. He is one of the architect of Banning Pentecost Church and persecution of its members by encouraging the government to take actions. His followers are now scattered throughout the world preaching radical teachings which has zero tolerance against other religions, especially Pentecost.